Asiakaskokemukset

As Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 energiaremontti puolitti lämmityskulut

"Olemme erittäin tyytyväisiä saavutettuihin säästöihin, joiden toteutuminen ei olisi ollut mahdollista ilman kattavaa Talotohtori etäseuranta- ja asiantuntijapalvelua" toteaa hallituksen puheenjohtaja Pertti Vesterinen.

Asunto Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 on tyypillinen 80-luvulla rakennettu kerrostalo Tampereen Tammelan kaupunginosassa, jossa merkittävä osa lämmityksestä puhallettiin aiemmin poistoilman mukana harakoille.

Vuonna 2014 taloyhtiö päätti lopettaa energian hukkaamisen ja asennutti poistoilman lämmön talteenottojärjestelmän, joka ohjaa hukkalämmön takaisin käyttöön. LTO järjestelmän ansiosta kaukolämmön kulutus on laskenut 70% ja säästöä on tullut 50%.

As Oy Tampereen Pohjolankatu 18–20 on mukana EU Gugle-hankkeessa, joka testaa malleja olemassa olevien kiinteistöjen perusparantamiseen kohti nollaenergiatasoa. Hankkeen tavoitteena on levittää toimivat mallit kaikkialle Eurooppaan.

Pohjolankadun kiinteistössä tehtiin lukuisten tavallisten kunnostustoimenpiteiden, kuten ikkunoiden ja ovien sekä verkoston tasapainotuksen lisäksi poistoilman lämmön talteenotto, johon vielä liitettiin aurinkokeräimet. Koko talotekniikka on liitetty nykyaikaiseen Talotohtori kiinteistöautomaatioon ja etävalvontaan. Talotohtori palvelun kautta laitteistoin toimintaa seurataan muun muassa VTT:llä

VTT toimikin taloyhtiön puolueettomana konsulttina, kun energiansäästöhanketta ryhdyttiin suunnittelemaan. VTT teki kiinteistön energiankulutuksesta tarkat selvitykset ja laskelmat eri säästötoimenpiteistä sekä analysoi kaikki lämmön talteenoton kilpailutuksessa saadut tarjoukset, joita oli saatu kuudelta eri toimijalta. ”VTT suorittaman kattavan vertailun ja analyysin pohjalta taloyhtiön oli helppo tehdä laitetoimittajan valinta” kertoo Pertti.

Saavutetut säästöt ja energiatehokkuuden parantumisen tulokset ovat jopa ylittäneet odotukset. Tunnustuksena tästä Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on myöntänyt Hyvän rakentamisen kunniamaininnan energiatekniikan kehittämisestä.

Pertti on erityisen tyytyväinen tähän tunnustukseen, sillä koskaan aiemmin lautakunnan 30-vuotisen historiansa aikana tällaista tunnustusta ei ole myönnetty asunto-osakeyhtiölle. ”Yleensä nämä tunnustukset ovat menneet isoille rakennusprojekteille” toteaa Pertti.

Talotohtori etähallintapalvelu on myös kaikkien taloyhtiöiden asukkaiden käytössä sähköisten ilmoitustaulujen kautta. Kaikissa kolmessa rapussa perinteiset ilmoitustaulut on korvattu sähköisillä info tauluilla, jotka on myös integroitu Talotohtori palveluun. Näytöltä asukkaat voivat ohitse kulkiessaan vilkaista paljonko säästöä on kertynyt.

As Oy Pohjolankatu 18-20 Poistoilman lämmön talteenotto elinkaarituotto ja säästöt
 • 1980 rakennettu, 54 huoneistoa
 • 14335 m3 kerrostalo Tampereella + 300m2 liikehuoneisto
 • Kaukolämmön kulutus 439 MWh ennen talteenottoa
 • 60 kW poistoilmalämpöpumppu
 • 3 kpl lämmön talteenottoyksikkö
 • 2 kpl 750L käyttövesivaraaja
 • 10m2 aurinkokeräimiä
 • Lämmön talteenotto asennettu 4.6.2014
 • liiketilan ilmanvaihto muutettu tarpeenmukaiseksi

Asunto Oy Vuorikilpi löysi rahapajan

Jyväskyläläisessä 60 huoneiston kerrostaloyhtiössä tuskailtiin aiemmin vuodesta toiseen kasvavien lämmityskustannusten kanssa kiinteistön ollessa liitettynä kaukolämpöön. Kaukolämpö kulutettiin 750 MWh vuosittain.

Nyt hallituksen puheenjohtaja Olli Ingervoa hymyilyttää, kun kiinteistössä on ensin laitettu energian tuhlaukselle piste poistoilman lämmön talteenotolla ja sen jälkeen irtauduttu kaukolämmöstä ja siirrytty edulliseen maalämpöön.

Merkittävän saavutetun energian säästön osoituksena on lämmönjakohuoneen oveen kiinnitetty ”RAHAPAJA” kyltti, jota Olli on jo päässyt esittelemään sadoille taloyhtiöille viimeisen kolmen vuoden aikana.

Rahapajan ensimmäinen vaihe 2013: Poistoilman lämmön talteenotto

Kaikki tämä sai alkunsa Ollin iltalukemisista vuonna 2011: Kiinteistö-lehden juttu kerrostalojen maalämmityksestä innosti Asunto-osakeyhtiö Vuorikilven hallituksen puheenjohtajaa selvittämään mahdollisuudet asentaa maalämpö omaan taloyhtiöön. Enermix Oy:ltä tilattu esiselvitys osoitti kuitenkin maalämmön kannattavuuden olevan silloisilla energian hinnoilla kohtalaisen alhainen.

Yli kahdenkymmenen lämpökaivon poraaminen kuudenkymmenen asunnon lämmitystarvetta varten olisi vaatinut pitkähkön takaisinmaksuajan. Enermixin selvityksessä suositeltiin sen sijaan poistoilman lämmöntalteenottoa. Taloyhtiössä oli jo aiemmin tehty ikkunaremontti ja yläpohjan lisäeristys.

Päätös LTO järjestelmän hankinnasta tehtiin marraskuussa 2012. Kilpailutuksen jälkeen urakoitsijaksi valittiin Enermix Oy. Urakoitsijan valinnassa hinta ja yrityksen uskottavuus ratkaisivat. Ennen päätöstä kävimme tutustumassa Mänttä-Vilppulassa pienempään kerrostaloon, joka oli siirtynyt pari vuotta sitten maalämmön käyttöön ja johon sen jälkeen syksyllä 2012 toteutettiin poistoilman lämmön talteenotto Enermixin toimesta. Esimerkki vahvisti, että olemme oikealla tiellä, kertoo isännöitsijä Ilkka Kuulasmaa Keski-Suomen Tilivalvonta Oy:stä.

Poistoilman lämmön talteenotto asennettiin tammikuussa 2013. Urakoitsijan toiminta sai paljon kiitosta hankkeesta vastanneilta: Asennus vei aikaa vain kahdeksan päivää. Asukkaat eivät remonttia juuri huomanneetkaan – lämmitys ja lämmin vesi olivat hetken pois päältä, siinä kaikki. ”Ja nyt vain nautitaan edullisesta lämmityksestä,” Ingervo hymyilee.

Talotohtori valvomosta ajetusta raportista voidaan nähdä, että LTO järjestelmän vuotuinen lämpökerroin, ns. SCOP on ollut keskimäärin 4.0. Luvussa on otettu huomioon paitsi lämpöpumpun, myös keruu- ja latauspiirin liuospumppujen sähkönkulutus.

Lämmön talteenoton säästöt ovat jopa ylittäneet ennakko-odotukset, kertoo Olli. Kaukolämmön osto on pudonnut puoleen. Vuotuiset energiansäästöt ovat yli 17 000 €, josta kaukolämmön perusmaksun alenemisen osuus on 6 500 euroa vuodessa. Kymmenessä vuodessa yksinään perusmaksun alentumisella säästetään 65 000 euroa, ja lisäksi lämmitysenergian kokonaiskulutus on pienentynyt 40 prosenttia. Takaisinmaksuajaksi hankkeelle tulee noin seitsemän vuotta.

Lämmön talteenottopattereille vedetty putkireitti lämmönjakohuoneesta katolle kulkee huomaamattomasti parvekkeen kyljessä koteloituna:

As Oy Pohjolankatu 18-20 Poistoilman lämmön talteenotto elinkaarituotto ja säästöt
 • 1971 rakennettu, 60 huoneistoa, 3684 m2
 • 14 850 m3 kerrostalo Jyväskylässä
 • Kaukolämmön kulutus 750 MWh ennen talteenottoa
 • 40 kW poistoilmalämpöpumppu
 • 2 kpl lämmön talteenottoyksikk
 • 2 kpl 750L käyttövesivaraaja
 • Lämmön talteenotto asennettu 31.1.2013

Rahapajan toinen vaihe 2015: Maalämpö

Kaukolämmön perusmaksujen ja energian hinnan toistuvien korotusten myötä sekä poistoilman lämmön talteenoton ansiosta maalämmön kannattavuus on parantunut merkittävästi kolmen vuoden takaiseen Enermixin tekemään esiselvitykseen verrattuna. Näin ollen taloyhtiö aloitti keväällä 2015 pohtimaan irtautumista kokonaan kaukolämmöstä ja maalämpöön siirtymistä.

Enermix Oy sai taloyhtiöltä toimeksiannon selvittää maalämmön kannattavuus nykytilanteessa ja selvityksen tulos oli, että maalämpöön siirtyminen maksaisi itsensä takaisin n. 10 vuodessa. Asiaa käsiteltiin taloyhtiön hallituksessa ja esitys maalämpöön siirtymisestä päätettiin esittää tulevassa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen hyväksyttyä hankkeen maalämpö toteutettiin alkusyksystä 2015 Enermix Oy:n toimesta. Koko järjestelmä on liitetty Talotohtori kiinteistöautomaatioon ja etävalvontaan. Talotohtori hoitaa myös energiakulutusten seurannan ja raportoinnin. Lisäksi myös kylmäkellarin lämpötilaseuranta on liitetty valvomoon.

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä päätöksestä siirtyä kaukolämmöstä maalämpöön, vaikka aluksi se vähän epäilyttikin monia asukkaita” kertoo Olli.

”Tärkeää on myös, että järjestelmä on jatkuvassa valvonnassa, jotta mahdollisiin häiriötilanteisiin voidaan reagoida nopeasti jopa ennen kuin asukkaat huomaavat mitään” muistuttaa isännöitsijä Ilkka Kuulasmaa.

Seuraava isompi remontti taloyhtiössä on noin 10 vuoden päässä odottava putkiremontti, jota varten nyt ehditään mukavasti keräämään säästöjä alhaisten lämmityskustannusten ansiosta.

Sofianlinna - HYVÄT LÄHTÖKOHDAT POHJUSTAVAT LTO-HANKKEEN


Jäspi LTO –hanke käynnistyi Sofianlinnassa isännöitsijä Esko Lämsän ehdotuksesta. Taloyhtiön hallitus tarttui ehdotukseen, koska tilanne taloyhtiössä oli otollinen: kiinteistön poistoilmapuhaltimet olivat tulleet teknisen käyttöikänsä päähän, ja uutta järjestelmää oli joka tapauksessa harkittava. Noin puoli vuotta kestäneiden selvitystöiden, laskelmien ja vastaaviin jo tehtyjen hankkeiden kokemuksiin perustuen Asunto Oy Sofianlinnan yhtiökokous ja hallitus päättivät sekä valmistelivat Jäspi LTO -urakan, joka yhdistetään talotekniikan uusimiseen. Taloyhtiötä on hoidettu hyvin ja muut suuremmat saneeraukset oli jo suoritettu, joten energiatehokkuuteen panostaminen oli enää listalla, kun kiinteistön arvon säilymistä mietittiin.

Kokonaisvaltainen urakkatarjous helpottaa toteutusta


Valintaan vaikutti suuresti se, että yhdeltä urakoitsijalta saa kokonaisvaltaisen ratkaisun. Tipitek Oy oli valmis sisällyttämään tarjoukseen myös sähköpääkeskuksen ja pääsyöttökaapelin uusimisen, jolloin eri urakoitsijoita ei tarvinnut aikatauluttaa, vaan projekti etenee nopeasti. Lisäpisteitä Jäspi LTO –ratkaisu sai siitä, että laitekokonaisuuden mitoitus vastasi tilaajan näkemystä parhaiten ja oli hinnaltaan erittäin kilpailukykyinen. Painoarvoa annettiin myös sille, että niin laitteiston toimittaja Kaukora Oy kuin Tipitek Oy ovat paikallisia toimijoita. Käytyjen neuvottelujen jälkeen urakoitsijavalinta oli Esko Lämsän sanoin yksimielinen.

Projekti valmistui tarkasti ja etuajassa

Urakan etenemistä kuvaa se, että asukkailta ei tullut lainkaan negatiivista palautetta, tiedotus pelasi hyvin ja hankkeen vaiheet olivat tiedossa. Lopulta urakka valmistuikin etuajassa alkuperäiseen aikatauluun verrattuna. Tarkan kartoituksen johdosta urakan aikana ei tullut tilaajan näkökulmasta yllätyksiä ja työt tehtiin siististi ja huomaamattomasti. Muutamassa asunnossa tehtyjä ilmamäärien tarkistusmittauksia lukuun ottamatta kaikki työt tehtiin yleisissä tiloissa ja huoltotiloissa. Asukkaiden päivittäiseen elämään projekti ei vaikuttanut. Esko Lämsä pitää onnistunutta projektinjohtoa, niin toimittajan kuin yhtiön valitseman valvojan puolelta, erittäin tärkeänä hyvän lopputuloksen saavuttamisessa. Tämän lisäksi taloyhtiön hallituksessa istuu asiantuntevia jäseniä, jotka ovat ohjanneet yhtiön kehitystä positiiviseen ja taloudellisesti kannattavaan suuntaan. Asunto Oy Sofianlinnan standardit ovat korkealla, ja Jäspi LTO -projektissa ne varmuudella täytettiin. Laitteisto on ollut käytössä kesäkuusta 2016 ja säästöt vaikuttavat lupaavilta, ottaen huomioon että kesä ei vielä ole lämmityskautta. Asennustyö ja laitteisto on siistiä, tarkasti tehtyä ja viimeisteltyä – Lämsän mielestä Sofianlinna on tämän hetken LTO-järjestelmien ”kärkikohde”.

Kiinteistön lämmitys on suurin yksittäinen kuluerä

Esko Lämsän mielestä taloyhtiön tärkein asia on asukkaiden viihtyvyys, jonka jälkeen tulee energian kulutuksen ja kustannusten seuranta ja valvonta. Taloyhtiön suurin kustannuserä on kuitenkin lämmitys, jonka perässä seuraavat sähkö- ja vesilaskut hieman kiinteistöstä riippuen. Lämmitysjärjestelmää uusimalla ja optimoimalla on mahdollista saada tuntuvia säästöjä käytetyn energian kustannuksiin. Jäspi LTO –järjestelmä on etävalvonnassa ja Talotohtori-palvelusta saadaan reaaliaikaisia mittaustietoja, joten järjestelmän optimointi ja säätäminen on helppoa. Valvonnan avulla yksittäisten toimintojen, kuten ilmanvaihdon muutokset on mahdollista tehdä nopeasti. Kuukausittaiset raportit ovat tärkeitä, ja niitä on mielenkiintoista seurata, sanoo Lämsä.

Suosittelut jäspi lto:lle

Valintakriteerejä suuriin investointipäätöksiin on syytä punnita ja arvottaa tarkkaan. Esko Lämsä aikoo suositella Jäspi LTO:ta myös muihin isännöimiinsä kohteisiin, sillä järjestelmä ja työn taso ovat todella korkealla tasolla. Asukkaille eli kuluttajille tietysti tärkein valintakriteeri on kustannustaso, ja Jäspi LTO on pärjännyt hyvin tälläkin saralla. Lämsän mielestä on hienoa, että kehitystä on tapahtunut energiaremonteissa ja että taloyhtiöiden osakkeenomistajat ovat kiinteistönsä energiankulutuksesta kiinnostuneita. Laitteistot ovat pitkälle kehiteltyjä, ja kun järjestelmä sekä suunnitellaan että toteutetaan laadukkaasti, on energiaremontin toteuttaminen kannattavaa - tulevaisuus selkeästi on tämänkaltaisissa hankkeissa.

Katso video As Oy Sofianlinnan LTO urakasta

Ota Yhteyttä!