Isännöitsijälle

Talotohtorin valvoma Jäspi LTO poistoilman lämmön talteenottoratkaisu tekee isännöitsijän elämän helpoksi – ja takaa että luvatut säästöt myös toteutuvat.

Taattu säästö koko elinkaaren ajan

Toteutuuko kiinteistössä energiansäästö kuten on suunniteltu? Kuinka hyvä tuotto investoinnilla on saatu? Ovatko annetut säästölupaukset pitäneet? Lämmön talteenotto tuottaa parhaan mahdollisen säästön silloin kun laitteisto on mitoitettu ja suunniteltu oikein ja kun laitteiston toimintaa valvotaan asiantuntijoiden toimesta koko elinkaaren ajan.

Talotohtori valvomo- ja asiantuntijapalvelu on markkinoiden kattavin palvelukokonaisuus, joka raportoi toteutuneet säästöt, varmistaa Jäspi LTO laitteiston optimaalisen toiminnan ja reagoi nopeasti mahdollisissa häiriötilanteissa. Jo yhden kuukauden mittainen keskeytys laitteiston toiminnassa voi aiheuttaa tuhansien eurojen menetyksen säästöissä. Valvomoon voidaan myös liittää kiinteistön koko talotekniikka ja siten saavuttaa säästöjä kiinteistön hallinnassa.

Kuukauden mittaisen toimintahäiriön vaikutus säästöihin

Ota Yhteyttä!